วิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวสินีนุช คะสุดใจ114
ผู้สอน

สินีนุช คะสุดใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวสินีนุช คะสุดใจ114

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27977

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.