ผู้สอน
สิทธิพรรณ มากมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ฟิสิกส์เพิ่มเติม3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28001

สถานศึกษา

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปด้วย

1. คลื่นกล

2. คลื่นเสียง

3. แสงและทัศนอุปกรณ์

4. แสงเชิงฟิสิกส์