เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์เพิ่มเติม3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปด้วย

1. คลื่นกล

2. คลื่นเสียง

3. แสงและทัศนอุปกรณ์

4. แสงเชิงฟิสิกส์