ผู้สอน
ณัฐพงษ์ ฟองเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสื่อสารการตลาด (ภาคบ่าย) 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28022

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษา ปวส. ปีที่ 2 ภาคบ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย