homeSWU151-1/2555
person
SWU151-1/2555

ผู้สอน
นางสาว ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU151-1/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2807

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)