เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาเคมี ม.4 เทอม2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

-สเปกตรัมและพลังงานจากแบบจำลองอะตอมของโบร์

-พันธะเคมี