ผู้สอน
ชนิดา ดาราไก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาชีววิทยา ม.4 เทอม2/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28129

สถานศึกษา

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ


คำอธิบายชั้นเรียน

กล้องจุลทรรศน์