ผู้สอน
ดุสิต แขกเต๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

มุสตอลาห์ฮาดิษ ม ๔


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28138

สถานศึกษา

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูนิธิ