ผู้สอน
ฐาณัฎ เปี้ยหมิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ฟารอเอ็ด ม. ๕


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28205

สถานศึกษา

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ