พ.105
ผู้สอน

ศิริรัตน์ ดวงแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
พ.105

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28246

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.