ง 21101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ