homeชุมนุมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นางสาว ชุติมา อนุวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2831

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)