homeตองเมจิก
person
ตองเมจิก

ผู้สอน
นาย อัครวิชญ์ ขวัญปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตองเมจิก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2838

สถานศึกษา
ตองเมจิก

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้เปิดขึ้นเพื่อสนอในหลาววิชา ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้

1.Flash

2.มายากล

3.....


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)