ผู้สอน
วิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ 1 ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28384

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด