ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

4-4(2-60)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28403

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตสื่อวีดิทัศน์