ชั้น ม.6/2 วิชา การเขียนโปรแกรม
ผู้สอน

สุภาวดี สุวรรณไตรย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.6/2 วิชา การเขียนโปรแกรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28438

สถานศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.6/1 วิชา การเขียนโปรแกรม  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.