ม.3/3
ผู้สอน

เกรียงไกร ดีล้อม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28479

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.