ผู้สอน
โกมล ศิริสมบูรณ์เวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28492

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (3901-1003)

สำหรับนักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ