ระบบฐานข้อมุลและการออกแบบ
ผู้สอน

โกมล ศิริสมบูรณ์เวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบฐานข้อมุลและการออกแบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28493

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.