4-3-17-ทัศนศิลป์ ม.1-3
ผู้สอน

อรุณทิพา แก้วพลงาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4-3-17-ทัศนศิลป์ ม.1-3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28514

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ทัศนศิลป์ ม.1-3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.