ผู้สอน
รมณีย์ รักลาภยศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3204-2004 DBMS


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28527

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2/2560