ห้องเรียนบูรณาการศตวรรษที่ 21 ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2560
ผู้สอน

รังสิต สิงห์มหาไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนบูรณาการศตวรรษที่ 21 ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28539

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนบูรณาการศตวรรษที่ 21 ระดับ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.