ผู้สอน
จารุ นิคม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ว32242 ชีววิทยา (SMA)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28555

สถานศึกษา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

เทอม2/2560