การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (วันพฤหัสบดี)
ผู้สอน

ต้นตะวัน ชุมพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (วันพฤหัสบดี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28562

สถานศึกษา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.