ผู้สอน
กิตติศักดิ์ เดือนจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิต คิดทำไม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28565

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

อยากให้ตั้งใจเรียน