เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิต คิดทำไม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติศักดิ์ เดือนจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อยากให้ตั้งใจเรียน