homeการบ้านทุกวิชา m.1/8
person
การบ้านทุกวิชา m.1/8

ผู้สอน
เด็กชาย Thanadon kankai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบ้านทุกวิชา m.1/8

หมายเลขของวิชา (Class ID)
2861

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้สร้างเพื่อปลึกสาการบ้านทุกๆวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)