2/60_เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
2/60_เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28610

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ปสสท.3 กลุ่มฝึกงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.