1102304 : การจัดการเรียนรู้ 03 คอมพิวเตอร์ 2/2560
ผู้สอน

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1102304 : การจัดการเรียนรู้ 03 คอมพิวเตอร์ 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28632

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.