ผู้สอน
ปวช.การตลาด เมืองนครศรีธรรมราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การตลาดเมืองนครศรีธรรมราช


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28646

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช