เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูประจำชั้นรับผิดชอบวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์