ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูประจำชั้นรับผิดชอบวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์