ผู้สอน
นางสาว ชนัดดา ธนตรีโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ป.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2867

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสร้อยทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

ครูประจำชั้นรับผิดชอบวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์