สัมมนาทางฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

อดุลย์สมาน สุขแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาทางฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28719

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเป้นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.