ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ (บธ.602-603)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28790

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับ บธ.602-603