homeการงานอาชีพ
personperson_add
การงานอาชีพ

ผู้สอน
นางสาว รุสมะห์ ดูมีแด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2882

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.  นักเ้รียนสามรถจัดบ้านได้อย่างสวยงาม

2.  ทำให้บ้านดูกว้างขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)