คณิตศาสตร์
ผู้สอน

วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28850

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.