ศูนย์การเรียนชุมชนวัดหน้าพระลาน ระดับ ม. ต้น
ผู้สอน

สำราญ เฟื่องฟ้า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศูนย์การเรียนชุมชนวัดหน้าพระลาน ระดับ ม. ต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28900

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ได้อย่างทั่วถึง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.