homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
สุรีย์ภรณ์ สะมะแอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2893

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง กระบวนการการประมวลความรู้เชิงประจักษ์

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)