การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
ผู้สอน

Kasem Kamolchaipisit

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28955

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

ทฤษฎีเกม หลักการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ จิตวิทยาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ กระบวนในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ การออกแบบตัวละครและจัดวางองค์ประกอบสำหรับเกม พื้นฐานการเขียนเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ การโปรแกรมเกมด้วยโปรแกรม Unity และการเขียนเกมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C# การเขียนเกมบนสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.