เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ุทร31001 วิชาทักษะการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สยุมพร ้ิ้เอี่ยมสะอาด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน

ขอให้นักศึกษา ที่ลงวิชาทักษะการเรียนรู้ ทุกคน ของ กศน.ตำบลพักทัน่เข้ามาเรียนห้องเรียนนี้