ผู้สอน
สยุมพร ้ิ้เอี่ยมสะอาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ุทร31001 วิชาทักษะการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29015

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน


คำอธิบายชั้นเรียน

ขอให้นักศึกษา ที่ลงวิชาทักษะการเรียนรู้ ทุกคน ของ กศน.ตำบลพักทัน่เข้ามาเรียนห้องเรียนนี้