เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร31001 มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายสุทัศน์ โกสุมา

กศน.ตำบลบ้านจ่า ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ให้นักศึกษาเข้าเรียนวิชานี้