ผู้สอน
เกษศิณี จรเกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พท31001 วิชาภาษาไทย (ม.ปลาย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29023

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ (2 คน)

(นายญาณกร  ผมหอม)

(นายบัณฑิต  เจริญพรม)