ผู้สอน
สุวพร วรรณทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทช21003 วิชาศิลปศึกษา ม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29026

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปศึกษา ทช21003  เข้าเรียนวิชานี้