พต21001 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ต้น
ผู้สอน

สุวพร วรรณทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พต21001 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29028

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  พต21001  เข้าเรียนวิชานี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.