เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พว31001 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวพร วรรณทอง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.ตำบลสระแจง)

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนวิชานี้