ผู้สอน
เกษศิณี จรเกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทร03005 วิชาการจัดการความรู้ด้วยตนเอง (ม.ต้น)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29055

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ  (นักศึกษา ม.ต้นทุกคน ยกเว้น นางสาวรื่นฤดี  รักษา 

นายสมเจต  การะเกตุ และนายนนทวรรณ อุ่นละม้าย)