เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค31002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวพร วรรณทอง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.ตำบลสระแจง)

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เข้าเรียนวิชานี้