วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัส พต21001
ผู้สอน

ชัญญา โคกฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัส พต21001

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29071

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.