ผู้สอน
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อนามัยการเจริญพันธุ์ 2-60 กลุ่ม 01 เรียน อังคาร 6-8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29093

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.