ผู้สอน
กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อนามัยการเจริญพันธุ์ 2-60 กลุ่ม 02 เรียน ศุกร์ 1-3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29094

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์