การบริหารจัดการยุดใหม่และภาวะผู้นำ2560แม่พิมพ์โลหะ
ผู้สอน

สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการยุดใหม่และภาวะผู้นำ2560แม่พิมพ์โลหะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29100

สถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

 แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.