homeวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4
personperson_add
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
person
นางสาว เกสรี ฤทธิรุตม์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2911

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ

จำนวน 131 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)