homeวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4
person
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
นางสาว เกสรี ฤทธิรุตม์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2911

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ

จำนวน 131 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)