homeเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
person
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2916

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)