homeเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
personperson_add
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2916

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการนำนวัตกรรมการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)